Μετάφραση

• Τεχνική μετάφραση

Με πολλά χρόνια εμπειρίας στις μεταφράσεις τεχνικών κειμένων, εγχειριδίων, βιομηχανίας, λογισμικού μηχανημάτων και αυτοματισμών και άλλων εξειδικευμένων ειδικοτήτων και με την κατάλληλη επιλογή ομάδων εργασίας, φροντίζουμε για ένα άρτιο τελικό προϊόν, το οποίο θα σας βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σας.

• Νομική μετάφραση

Η ποιότητα των νομικών σας μεταφράσεων εξασφαλίζεται από την άψογη συνεργασία πτυχιούχων μεταφραστών με νομική ειδίκευση και τον τελικό έλεγχο από δικηγόρους-μεταφραστές.

• Ιατρική / Iατροτεχνική μετάφραση

Οι μεταφραστές μας με ειδίκευση στον ιατρικό/ιατροτεχνικό τομέα και παράλληλα η συνεργασία μας με ιατρούς-μεταφραστές, οι οποίοι ελέγχουν το τελικό αποτέλεσμα αποτελούν εγγύηση ποιότητας για εσάς. Ιατρικές εξετάσεις, φάκελοι ασθενών, πρωτόκολλα, ιατροφαρμακευτικό υλικό ενημέρωσης, οδηγίες χρήσης ιατρικών μηχανημάτων είναι μόνο μερικά από τα είδη κειμένων που έχουμε αναλάβει σε αυτόν τον τομέα.

Πεδία ειδίκευσης

 • Βαριά βιομηχανία
 • Αυτοκινητοβιομηχανία
 • Μηχανήματα
 • Γεωργικά - δασοκομικά μηχανήματα
 • Γεμιστικές και συσκευαστικές μηχανές
 • Ηλεκτρική μηχανολογία
 • Μηχανολογία
 • Αυτοματισμοί
 • Συστήματα ψύξης / θέρμανσης
 • Ενεργειακά συστήματα
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Υδραυλικά συστήματα
 • Πνευματικά συστήματα
 • Εξοπλισμός ασφαλείας
 • Νομική
 • Ιατρική και φαρμακευτική
 • Ιατροτεχνικά / τεχνολογία εργαστηρίου
 • Κοσμετολογία
 • Ηλεκτρικές και οικιακές συσκευές
 • Κλωστοϋφαντουργία
 • Έπιπλα

Διαχείριση ορολογίας / μεταφραστικών μνημών

Βάση κάθε τεχνικής μετάφρασης αποτελεί η ορολογία, είτε αυτή παρέχεται από τον πελάτη, είτε δημιουργείται από τη μεταφραστική μας ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια στην απόδοση των όρων στη γλώσσα-στόχο και η ομοιογένεια στη χρήση της δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες κατανόησης του κειμένου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το κοινό-στόχο. Επιπροσθέτως, η χρήση μεταφραστικής μνήμης για κάθε πελάτη ξεχωριστά συμβάλλει στη διατήρηση του ύφους και της ομοιογένειας σε όλα τα έργα του, δημιουργώντας παράλληλα σημαντική έκπτωση κόστους για τον πελάτη.

Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων

Η διόρθωση όλων των μεταφραστικών μας έργων αποτελεί πάγια τακτική για το γραφείο μας, είτε αυτή ζητηθεί από τον πελάτη, είτε όχι. Αυτό το στάδιο αποτελεί μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, η οποία συμβάλλει στην εξασφάλιση της ποιότητας του τελικού έργου.
Η διόρθωση ή και η επιμέλεια των κειμένων σας παρέχεται ωστόσο και σαν ξεχωριστή υπηρεσία, την οποία αναλαμβάνουν οι ειδικευμένοι διορθωτές/επιμελητές μας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των κειμένων.